BTT ÖZEL DİNLETİSİ

Tarafımıza özel olarak hazırlayan dinleti, müzik, Yusuf Kovancı, seslendirme Buluş Basmalı

Makale Kategorileri
Son Yorumlar
Bilge Kağan
"Türk Oğuz begleri budun eşiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilirigin törürfgin kim artatı [udaçı erti]?"

Türk, Oğuz beyleri, milleti, işitin: Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini töreni kim boza bilecekti?
Mustafa Kemal Atatürk
Bu sahne en aşşağı 7 bin senelik bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki o çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur Yıldırımdır. Kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir !
.
Facebook Sayfamız
Browsing Category

Tarihte Türk Halkları

saka-iskit-turkleri


Yazıyı Gör

Daha fazla göster
ve Diğerleri

İskitlerin Kimliği

Yazan: Tarih: 01 Ocak 2016

İskitler Atlı Kavimler Medeniyetinin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Onlar Bozkır kavimleri arasında gerek siyasi tarihleri, gerekse kültürleri bakımından önemli bir yer tutmaktadır. İskitler bin yılı aşkın bir zaman tarih sahnesinde kalabilmeyi başaran ender kavimlerden biridir. Onlar Çin seddinden Tuna nehrine kadar çok geniş sahaya yayılmış olup, bırakmış oldukları kültürel…

Slovenya'da Avar İzleri


Yazıyı Gör

Daha fazla göster
Avarlar

Slovenya’da Avar İzleri

Yazan: Tarih: 13 Ağustos 2015

Slovenya Cumhuriyeti, Adriyatik Denizi, İtalya, Avusturya, Macaristan ve Hırvatistan arasında bulunan bir Orta Avrupa ülkesidir. Avrupa ve Balkan kültürlerinin çatıştığı bu ülkenin yüz ölçümü 20251 km2, nüfusu ise iki milyon civarındadır. Slovenya tarih boyunca, Roma, Hun, Avar, Osmanlı, Avusturya, Avusturya-Macaristan, Yugoslavya Krallığı ve Yugoslavya Federasyonu devletleri içinde yer aldı…

Oğuz Yabgu Devleti


Yazıyı Gör

Daha fazla göster
Oğuzlar

Oğuz Yabgu Devleti

Yazan: Tarih: 13 Haziran 2015

Oğuzların, başında yabguların bulunduğu bir devletleri vardı. Fakat tarihçe bu yabgulardan hiç birinin adı kati olarak malum değildir. Câmi ut-tevârih’teki Oğuzların destanî tarihlerinde bu yabgulardan birçoklarının adı zikredilir. Yabgular kışın Sir-Derya suyunun ağzına yakın bir yerde bulunan Yeni-Kent’te oturuyorlardı. Yabguların bilebildiğimiz şu memurları vardı: sü-başı,(1) yani ordu kumandanı. Sü-başı…