BTT ÖZEL DİNLETİSİ

Tarafımıza özel olarak hazırlayan dinleti, müzik, Yusuf Kovancı, seslendirme Buluş Basmalı

Makale Kategorileri
Son Yorumlar
Bilge Kağan
"Türk Oğuz begleri budun eşiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilirigin törürfgin kim artatı [udaçı erti]?"

Türk, Oğuz beyleri, milleti, işitin: Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini töreni kim boza bilecekti?
Mustafa Kemal Atatürk
Bu sahne en aşşağı 7 bin senelik bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki o çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur Yıldırımdır. Kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir !
Facebook Sayfamız
Türk Irkı
Türk Irkı

Türk Irkının Fiziksel Özellikleri

Yazan: Tarih: 18 Eylül 2012

– Açık ten rengi

– Düz veya dalgalı saçlar
– Brakisefal kafa yapısı
– Düz burun
– Çok ince veya çok kalın olmayan dudak yapısı
– Dar olmayan alın
– Çıkık ve köşeli olmayan yüz kemikleri
– Çok yakın olmayan gözler
– Az kıllı vücut yapısı

Son yarım yüzyıl içinde yapılan antropolojik incelemeler Türkler’in beyaz ırktan olduğunu göstermiştir. Türkler, dört büyük beyaz ırk gurubundan biri olan Europid gurubunun Turanid kolundandırlar. Kafatası yapısı brakisefal (geniş kafalı) olan Türklerin, kendilerini başka ırklardan ayıran antropolojik özellikleri vardır. Özellikle Orta Asya’da MÖ 3. binden kalmış kurganlardan çıkarılan iskeletlerden Ve yapılan çeşitli araştırmalardan anlaşıldığına göre Türkler brakisefal, savaşçı ve beyaz bir ırk olan Andronovo İnsanlarının (Andronovo İnsanı = Türk Irkı) soyundan gelirler.


Antropologların araştırmalarına göre Andronovo Irkı’nın özellikleri şunlardır:

Koyu renk saç, buğday rengi ten (hafif esmere çalan beyaz ten), brakisefal kafa, orta boy, değirmi yüz, badem göz (mongoloid özellik taşımayan ama Avrupa ırklarındaki gibi de büyük ve yayvan olmayan hafif çekiğimsi göz).

Ayrıca Tevrat’ta nakledilen eski geleneklerde Türk soyu,Ham ve Sam’dan değil de Yafes’ten türemiş olarak beyaz ırktan gösterilmiştir. Turan tipini temsil eden Orta Asya, Maveraünnehir ve Yakın Doğu Türkleri beyaz tenli, değirmi yüzlü (ay yüzlü, badem gözlü), endamlı, sağlam yapılı erkek ve kadınları ile Ortaçağ kaynaklarında güzelliğe örnek olarak gösterilmiş, hatta İran edebiyatında Türk sözü bazan güzel insan anlamında kullanılmıştır.

Günümüz Oğuz Türkleri (Anadolu, Ön Asya ve Türkmenistan Türkleri), Andronovo İnsanının tüm antropolojik özelliklerini üzerilerinde taşırlar. Prof. Dr. Faruk Sümer’in Oğuzlar adlı kitabında, Oğuz Türkleri için şu satırlar yazılıdır:

Bugünkü Anadolu Türklerinin ruhi davranışları ataları Oğuz Türklerininkinden farksızdır. Anadolu Türkleri sakin görünüşlü, serin kanlı, duygularını pek belli etmeyen insanlardır; asık suratlı olmayıp güler yüzlü ve tatlı bakışlıdırlar; çabuk kızmazlar ve birden parlayıp sönmezler. Halkın tabiri ile Anadolu Türkü’nün kolayca “damarı tutmaz” yani derhal sinirlenmez fakat “ayranı kabardı” mı kasırga gibi eser, önünde durulmaz. Tıpkı Oğuz yiğidinin “acığı tuttuğunda katı taşı kül eylediği” gibi… Gerçekçi insanlardır, yani akılları hislerine hakim olabilir; öğünme duygularında da aşırılık görülmez. Anadolu Türkleri ruhen infiratçı değil cemiyetçidir; toplu yani bir arada yaşamaktan hoşlanırlar; milletlerine bağlı ve yurtsever oldukları da gerçek bir vakıadır.

Yüz şekli ve beden yapılarına gelince, onlar umumiyetle düz saçlı, ala gözlü, yuvarlak yüzlü, düz burunlu insanlardır; aralarında mavi gözlü olanları az ve nadirdir; bu gibilere çok defa bu vasıfları bir sıfat olarak verilir (Gök Mehmed=mavi gözlü Mehmed; Gök Kız=mavi gözlü kız); pek çoğunun ciltleri beyazdır; yüz ve ellerindeki esmerlik, güneş yakması ile ilgilidir. Boyları ortadan uzun olup, gövde kısmı alt tarafa nazaran kısa değildir; onun için at üstünde heybetli görünürler ve rahatça ok atarlar ve kılıç sallarlar.

Türklerin ilk ataları olan Andronovo İnsanları sığırı ve deveyi evcilleştirmişlerdi. Avcı ve savaşçı bir kavimdiler. Kartalı kutsal olarak kabul ederler, mezarlarına simge olarak kartal pençesi işlerlerdi. Kimi bölgelerde Ren geyiği ile Yak öküzünü evcilleştirmişlerdi. Bakırı keşfetmişler, bıçak vb. aletlerin yapımında kullanmışlardı.

Proto-Türk (=ilk Türkler) sanatındaki temel öğe hayvan motifleridir. Bu motifler çok incelikli yöntemlerle işlenmiş, hemen her eşyada kullanılmıştır. Hayvan Üslubu adı verilen bu sanat tarzı Çin sınırlarından Kuzey Karadeniz’e kadar yayılmıştır.

Proto-Türkler giderek askeri ve siyasi güç kazandılar, çevrelerinde yaşayan kavimleri egemenliklerini altına aldılar. MÖ 1700’lere doğru Çin kaynakları Proto-Türklerden söz etmeye başlarlar. Bunun nedeni, Proto-Türklerin Çin’i tehdit eder duruma gelmeleridir. Türklerin tarihöncesi dönemi MÖ 200lere değin uzanır. MÖ 3. yüzyılda Tuman Yabgu’nun Türk boylarını toplayarak Orta Asya’daki Büyük Hun Devletini kurması ya da daha doğrusu güçlendirmesiyle Türklerin tarih öncesi dönemi kapanır ve tarih dönemleri başlar.

Sonuç olarak söylemek gerekirse, Türk ırkının temel özellikleri şunlardır: Saç düz ya da hafif dalgalı olup kumral veya kara renklidir. Kaş kemeri gelişkindir. Gözler nispeten küçük olmakla birlikte Mongoloid ırktaki gibi çekik değildir, daha çok badem göz niteliğindedir. Kulaklar düz olup küçük ya da orta boyda ve yatıktır.

Burun düz ya da kartal burundur (iri olan gaga burun değil). Deri buğday rengindedir. Elmacık kemikleri gelişkindir ama Mongoloid ırktaki gibi aşırı fırlak değildir. Kafatası yapısı brakisefaldir. Kemikler kalın, kaslar gelişkindir. Boy orta ya da ortadan uzuncadır.

ETİKETLER
Benzer Yazılar
5 Yorum
 1. Cevapla

  çelik

  19 Kasım 2015

  ya iyi hoş da neden kafatası ırkçısı gibi bir yazı olduğunu düşündürüyor.

 2. Cevapla

  Çisel

  19 Temmuz 2015

  Beyaz tenli,ay yüzlü,badem gözlü işte o ben :)

 3. Cevapla

  deniz.

  20 Mayıs 2015

  hepsi bende vaar. hepsi bende vaar. canım atalarım, canım ırkım

 4. Cevapla

  Mert

  04 Mart 2015

  Gözler çekik değildir derken yanılma olmasın , sadece çinliler gibi değildir. Bu arada bir insanda hepsi olur mu ya , hepsini toplamışım , Türkmen atalarım sağolsun :)

 5. Cevapla

  ilker

  08 Nisan 2014

  cok guzel ve bilgilendirici.elinize saglik, tanri turku korusun!

Yorumunuzu Ekleyin